การแบ่งประเภทของผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้หลายแบบอาจแบ่งตามลักษณะการใช้งาน หรือแบ่งตามความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ก็ได้

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งตามการใช้งานสามารถแบ่งเป็นประเภทอะไรได้บ้าง

       ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบ้าน ได้แก่ คนในครอบครัวที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ท่องอินเตอร์เน็ต เล่นเกม ทำรายงาน เป็นต้น
       ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัท ได้แก่ ผู้ใช้ในบริษัท หรือ เป็นบริษัทของตัวเอง ซึ่งอาจใช้โปรแกรมทั่วๆ ไป หรือ โปรแกรมเฉพาะด้าน เป็นต้น
       ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัทที่มีขนาดใหญ่มีพนักงานหลายคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ และมีเครือข่ายการทำงาน ที่มีการติดต่อสื่อสารจำนวนมากๆ
       ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ได้แก่ พนักงานบริษัทหรือ นักเรียน ที่ใช้คอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เป็นต้น
       ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะพิเศษ ได้แก่ พนักงานในธุรกิจเกือบทุกประเภท ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ทำงานโปรแกรมเฉพาะงานของบริษัท

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งตามความเชี่ยวชาญของผู้ใช้สามารถแบ่งเป็นประเภทอะไรได้บ้าง

       ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้แก่ บุคคลที่ใช้โปรแกรมที่มีอยู่แล้ว โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิด การใช้งานโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งรู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ต่อไป
       นักเขียนโปรแกรม ได้แก่ บุคคลที่พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง หรือ ใช้งานทั่วไป ซึ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น ภาษาซี, ภาษาจาวา, ภาษาเบสิก เป็นต้น
       นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ บุคคลที่ออกแบบระบบหรือ โครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมแล้ว จะต้องเข้าใจความต้องการในการทำงานของระบบว่าต้องการให้ระบบทำงานอะไรบ้าง จึงจะสามารถออกแบบโครงสร้าง และส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี
 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ บุคคลที่ทำหน้าที่รับข้มูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สวยงาม และเหมาะสม

      หลังจากที่คุณรู้จักประเภทต่างๆ ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ลองคิดดูว่าคุณจัดอยู่ในประเภทใด

 

edit @ 3 Aug 2008 08:03:16 by ปิศาจแห่งโลกคอมพิวเตอร์

Comment

Comment:

Tweet